Fin de Siècle na Gaeilge: Darwin, An Athbheochan agus Smaointeoireacht na hEorpa

Author: Arts and Letters

Fin de Sicle na Gaeilge

Fin de Siècle na Gaeilge: Darwin, An Athbheochan agus Smaointeoireacht na hEorpa

Brian Ó Conchubhair

Assistant Professor
Irish Language and Literature

Cló Iar-Chonnachta
2009